Ciprian Ciucu anunta ca alte 7 scoli si gradinite din Sectorul 6 vor fi reabilitate complet. Vezi care sunt acestea

ciprian ciucu reabilitare scoli sector 6

Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a anuntat astazi ca semnat contractele pentru ca șapte unități de învățământ din Sectorul 6 să fie reabilitate complet!

Acesta a scris pe pagina sa de facebook: „Vor fi reabilitate și la exterior și la interior, vor avea panouri solare etc. vor fi ca noi-nouțe! Vor fi și mici probleme și inconveniente asupra cărora ne-am aplecat deoarece suntem “victimele” propriului succes… Lucrările (detalii complete mai jos) vor dura 12 luni de zile si este nevoie să relocăm copiii sau să amenajăm containere (în condiții foarte decente) pentru ca aceste lucrări să poată fi executate. Îi rog frumos pe părinți și pe copii să înțeleagă, toate aceste eforturi se fac tocmai pentru ca să avem un mediu de educație civilizat, calitativ pentru copiii noștri și generațiile viitoare.

Iata care sunt cele sapte unitati de invatamant:

1. Grupul Școlar Industrial „Petru Poni”;
2. Școala Generală nr 117;
3. Școala Gimnazială nr. 309;
4. Grădinița nr. 170
5. Grădinița nr. 208,
6. Grădinița nr. 230,
7. Grădinița nr. 274
Descrierea principalelor lucrari de interventie:
– lucrari de reabilitare termica a elementelor de anvelopa a cladirii;
– lucrari de inlocuire a tamplariei existente cu o tamplarie performanta energetic
– lucrari de reabilitare termica a sistemului de incalzire si a sistemului de furnizare a apei calde de consum;
– instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice si termice pentru consum propriu;
– instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare si ventilare mecanica pentru asigurarea calitatii aerului interior;
– lucrari de reabilitare/modernizare a instalatiilor de iluminat in cladiri.
– masuri ISU: modificari/completari arhitecturale impuse de legislatia privind securitatea la incendiu, instalatii electrice, instalatii termice si instalatii sanitare.
– realizare rampa pentru persoane cu dizabilitati, care respecta prevederea de panta, conform legislatiei in vigoare, pentru a fi accesibila.
– realizarea unui nou grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati cu dimensiunile minime prevazute in NP051/2012, echipat cu obiecte sanitare conforme cu normele actuale in acest sens.
ETAPA I – serviciile privind proiectarea lucrărilor, vor cuprinde:
ATENŢIE: se vor lua în calcul şi eventualele studii de soluţie, proiecte de devieri de instalaţii, cercetări arheologice, etc. sau orice alte documentaţii sunt solicitate de autorităţile care eliberează avizele/acordurile/autorizațiile.
• Elaborarea proiectului tehnic de execuție (P.T.) și detaliilor de execuție (D.E.);
• Asistenta acordata autoritatii in scopul verificării tuturor proiectelor prin specialiști verificatori de proiecte atestați pe domenii/subdomenii de activitate, alții decât specialiștii elaboratori ai proiectului, conform prevederilor art. 22, lit.c) din Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare si de catre Reprezentantul desemnat al Autoritatii Contractante pentru prestarea serviciilor de verificare conformitate (documentatie, executie si consumuri)
• Asistenţă tehnică pe toată perioada de derulare a investiţiei din partea proiectantului; Proiectantul va asigura prezența zilnică pe șantier a personalului din subordinea sa, obligatoriu la toate fazele determinante, sens în care se va completa un registru jurnal;
• Documentațiile necesare pentru realizarea branșamentelor la utilități – proiecte tehnice, studii de soluție, avize; documente necesare obtinerii calitatii de prosumator etc.
ETAPA II – execuția lucrărilor va cuprinde:
• Executarea tuturor lucrărilor de construcții și instalații conform documentațiilor aferente proiectului tehnic de execuţie, întocmite în etapa I, testarea, finalizarea lucrărilor, recepționarea, remedierea oricăror defecte rezultate în urma executării contractului;
• Racordarea la utilităţi – realizarea branşamentelor în funcţie de consumurile rezultate în urma proiectării;
• Furnizare şi montare / punere în funcţiune utilaje şi echipamente;
• Pregătirea personalului beneficiarului investiției în vederea utilizării echipamentelor furnizate în cadrul contractului.
ETAPA III – etapa de finalizare va cuprinde:
• Autorizări ISCIR, puneri în funcțiune, calibrări, verificări metrologice ale utilajelor aferente investiției care impun avizare, Certificat de performanță energetică (elaborarea certificatului de performanţă energetică la finalul executiei lucrarilor, anterior receptiei la terminarea acestora, se realizeaza in conformitate cu situatia reala de pe teren) etc;
• Recepția la terminarea lucrărilor;
• Recepția finală a lucrărilor.
Durata Contractului este de 12 luni și este stabilită de Autoritatea Contractrantă ca incluzând toate etapele necesare finalizării obiectivelor de investiții, inclusiv termenele necesare realizarii platilor catre Prestator, din care:
– 2 luni proiectare și verificare proiect tehnic
– 1 lună obținere / reînnoire avize/acorduri, dacă este cazul
– 9 luni execuție.

Loading

Recommended For You