Guvernul a pus sub protecție râurile de munte

topolog___amonte

La propunerea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, Guvernul României a aprobat, în ședința de marți, 4 februarie, „Hotărârea Guvernului privind aprobarea criteriilor de selectare și a listei sectoarelor cursurilor de apă care nu sunt afectate de activități umane în care este interzisă realizarea de lucrări și activități ce pot afecta starea ecologică a apelor”.

Actul normativ definește sectoarele de cursuri de apă dar și criteriile aferente, în relație cu realizarea de noi lucrări și activități pe ape, sau care au legătură cu apele, care nu pot afecta starea ecologică a apelor, ținând cont de factorii socio-economici, de cerințele protecției mediului acvatic, respectiv necesitatea protejării salmonidelor (familie de pești răpitori) precum și evitarea fragmentării cursurilor de apă.
În sectoarele stabilite vor fi permise numai realizarea de noi lucrări și activități care NU afectează starea ecologică a apelor. Criteriile de selectare și lista sectoarelor cursurilor de apă în care este interzisă realizarea de lucrări și activități pe ape sau care au legătură cu apele se va actualiza periodic, pe baza informațiilor furnizate de Administrația Națională „Apele Române”.

Respectarea naturii, păstrarea cursurilor de apă cât mai curate, este de datoria fiecăruia dintre noi. În ultimii, ani multe dintre cursurile de ape au fost afectate de diverse lucrări iar speciile de pești, cum ar fi păstravul, au început să se regăsească din ce în ce mai puțin în râurile noastre. De aceea, pin această Hotărâre de Guvern, dorim nu numai menținerea dar și îmbunătățirea stării ecologice a apelor și a stării de conservare pentru speciile și habitatele naturale. Efectele pozitive vor fi vizibile în scurt timp și vom obseva cu toții o îmbunătățire a calității apei și, implicit, a florei și faunei acvatice din râurile noastre.

Vreau, de asemenea, să mulțumesc tuturor persoanelor care s-au implicat și au transmis comentarii și sugestii la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pe site-ul instituției. Au fost primite în jur de 900 de opinii, propuneri și sugestii din partea cetățenilor sau a instituțiilor interesate, iar acest fapt demonstrează că protecția mediului devine din ce în ce mai importantă”, a subliniat ministrul Costel Alexe.

Criteriile de selectare a sectoarelor cursurilor de apă prevăzute în actul normativ aprobat, constau în localizarea acestor sectoare de cursuri de apă, la altitudini mai mari sau egale cu 1500 mdMN (metri deasupra Mării Negre).

Așadar, prin această hotărâre de guvern s-au aprobat criteriile de selectare și a listei sectoarelor cursurilor de apă care nu sunt afectate de activități umane unde se interzice realizarea de lucrări și activități pe ape care pot afecta starea ecologică a apelor dar și crearea cadrului legal necesar implementării măsurilor de natură strategică, menite să conducă la protecția resurselor de apă și a ecosistemelor acvatice.

Aceste măsuri vor fi cuprinse în cadrul planurilor de management bazinale, planurilor de management al riscului la inundații, planurilor de management ale ariilor naturale protejate, precum și în cadrul altor planuri/strategii naționale, județene și, după caz, locale.

Lucrările și activitățile care se desfășoară sau se construiesc pe ape sau care au legătură cu apele, pentru care se aplică prevederile acestui act normativ, sunt reprezentate de lucrările de barare transversală, lucrările în lungul râului ce ar afecta conectivitatea longitudinală, sau prelevările și restituțiile/derivațiile, care influențează regimul hidrologic.

Hotărârea de Guvern are în vedere transpunerea unor prevederi din Legea apelor privind îndeplinirea obiectivului de atingere a stării bune a apelor și prevenirea deteriorării stării corpurilor de apă, dar și îndeplinirea măsurilor asumate în vederea închiderii cauzei de infringement 2015/4036 – faza precontencioasă – punere în întârziere.

foto – wwf.ro/ Dan Dinu

Loading

Recommended For You