A fost semnat contractul de finanțare aferent proiectului „Legătura rețelei de metrou cu Aeroportul Henri Coandă – Otopeni (Magistrala 6. 1Mai – Otopeni)”

metrou in statie

Proiectul Magistrala 6 va asigura legătura reţelei de metrou a Municipiului  Bucureşti cu Aeroportul Internaţional Henri Coandă – Otopeni. Magistrala 6 de metrou va avea un traseu de 14,2 km şi va cuprinde 12 staţii.

Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor în calitate de Organism Intermediar pentru Transport și Metrorex S.A. în calitate de Beneficiar au semnat contractul de finanțare nr. 82 aferent proiectului  „Legătura rețelei de metrou cu Aeroportul Henri Coandă – Otopeni (Magistrala 6. 1Mai – Otopeni)”, cod SMIS 2014+ 117704.

Obiectivul contractului de finanțare îl reprezintă acordarea finanțării nerambursabile de către AM POIM pentru implementarea proiectului, în confomitate cu legislația europeană și națională aplicabile acestuia.

Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 6.333.594.004,58 lei, din care valoarea totală eligibilă este de 2.776.820.282. Finanțarea nerambursabilă este de 2.360.297.239,70 lei, fiind acordată din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare, valoare echivalentă cu 85% din valoarea totală eligibilă aprobată.

Conform Contractului de Finanțare, perioada de implementare a proiectului se finalizează la data de 15.11.2026.

Obiectivele specifice ce vor fi atinse prin punerea în funcţiune a Magistralei 6 de metrou:

  • Facilitarea legăturii dintre Municipiul Bucureşti și Aeroportul Internaţional Henri Coandă – Otopeni, dar şi extinderea reţelei existente de metrou prin intermediul unei linii de transport cu metroul ce va avea o lungime construită de 14,2 km şi un număr de 12 staţii.
  • Îmbunătăţirea confortului călătorilor şi a eficacităţii traficului prin asigurarea unui sistem de transport ce eficientizează durata de deplasare pe coridorul deservit.

Prin atingerea acestor obiective specifice, proiectul contribuie implicit la realizarea următoarelor obiective generale:

  • Creşterea eficienţei transportului din punct de vedere al vitezei comerciale, prin economia de timp pe care o va asigura noul transport subteran.
  • Reducerea poluării (gaze de eşapament, zgomot, vibraţii) prin degrevarea transportului de suprafaţă atât public, cât şi privat cu implicaţii importante asupra îmbunătăţirii calităţii vieţii din punct de vedere al condiţiilor de mediu.
  • Creşterea atractivităţii transportului cu metroul, comparativ cu transportul rutier, în consecinţă, reducerea numărului de accidente, reducerea degradării drumurilor, realizarea de economii de carburanţi şi întreţinere, reducerea timpului de deplasare etc.

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

Loading

Recommended For You