Proiectul de rectificare bugetara a fost publicat. Ce ministere au pierdut bani

Ministerul Finantelor Publice

Ministerul Finanţelor a publicat proiectul de rectificare a bugetului, cheltuielile bugetului general consolidat se majorându-se cu suma de 3.959,4 milioane lei, iar deficitul bugetului general consolidat în termeni cash se menţine la nivelul de 2,76% din PIB, cât s-a stabilit iniţial.

Au pierdut bani ministerele Educaţiei Naţionale, Fondurilor Europene, Cercetării şi Inovării, Agriculturii şi Dezvoltăroo Rurale, Pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, Economiei, Apelor, Pădurilor şi Mediului, Transporturilor, la care se adaugă Secretariatul General al Guvernului.

 • Ministerul Educaţiei Naţionale: -1,03 miliarde de lei;
 • Ministerul Fondurilor Europene: -681,9 milioane lei;
 • Ministerul Cercetării şi Inovării: – 369,1 milioane lei;
 • Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale: – 310,4 milioane lei;
 • Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat: -243 milioane lei;
 • Ministerul Economiei: -225,6 milioane lei per sold.;
 • Secretariatul General al Guvernului: -143,6 milioane lei per sold;
 • Ministerul Apelor şi Pădurilor: -138,9 milioane lei;
 • Ministerul Transporturilor: -128,8 milioane lei;
 • Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor: – 106,5 milioane lei.

Au fost suplimentate cheltuielile următoarelor instituţii:

 • Ministerul Finanţelor Publice – Acţiuni Generale: +2.243,6 milioane lei;
 • Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice: +970,5 milioane lei;
 • Serviciul Român de Informaţii: +396,5 milioane lei, per sold;
 • Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale: +326,4 milioane lei per sold;
 • Ministerul Mediului: + 92,2 milioane lei per sold.

Pentru echilibrarea bugetelor locale ale municipiului Bucureşti şi sectoarelor municipiului Bucureşti se va aloca suma de 710,3 milioane lei, astfel: Pentru fiecare dintre sectoarele municipiului Bucureşti suma s-a calculat ca diferenţă între jumătate din planul anual aprobat la nivelul fiecărui sector pentru indicatorul ”Cote defalcate din impozitul pe venit” şi cotele din impozitul pe venit încasate la nivelul fiecărui sector la data de 30.06.2019.

Pentru municipiul Bucureşti, suma repartizată reprezintă 49% din suma de 582,3 milioane lei încasată la bugetul de stat de pe raza municipiului Bucureşti şi nealocată în primele 3 luni ale anului 2019.

Pentru echilibrarea bugetelor locale ale judeţelor, municipiilor, oraşelor şi comunelor, se va aloca suma de 425,4 milioane lei, astfel: S-a calculat suma corespunzătoare diferenţei între cota de 60%, respectiv 15% pentru judeţe, aprobate potrivit Legii bugetului de stat pentru anul 2019 şi cea de 41,75%, respectiv 11,25% pentru judeţe, stabilite potrivit prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru clientela politica, Ministerul Finantelor a alocat suma de 1.470,3 milioane lei prevăzută în anexa nr.4, la poziţia nr.3226 – ”Sume rezervate”, se repartizează unităţilor administrativ-teritoriale din cadrul judeţelor, prin hotărâre a Guvernului iniţiată de Ministerul Finanţelor Publice, cu prioritate pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de funcţionare a bugetelor locale.

 

 

Loading

Recommended For You