Proiectul major “Magistrala 4. Racordul 2. Secţiunea Parc Bazilescu (PS Zarea) – Străuleşti” a fost finalizat

metrou-bazilescu

Metrorex informează că, începând cu data de 15.07.2020, s-a pus în funcțiune “Sistemul de siguranță și automatizare a traficului” pe “Magistrala 4. Racordul 2. Secţiunea Parc Bazilescu (PS Zarea) – Străuleşti”

Prin finalizarea acestui proiect se îmbunătățesc condițiile de trafic prin scăderea timpilor de succedare, astfel:

  • în zilele lucrătoare (luni – vineri), intervalul de succedare scade de la 12 minute la 7 minute;
  • în weekend (sâmbătă – duminică), intervalul de succedare scade de la 12 minute la 9 minute.

De asemenea, numărul de trenuri în parcurs crește de la 4 la 6 trenuri. Proiectul

extinde Magistrala 4 de metrou în zona de nord-vest a Bucureștiului cu încă două stații, Laminorului și Străulești, cu tuneluri şi galeriile de legătură aferente, acesta fiind obiectivul principal.

Proiectul a fost finanțat din fonduri structurale în cadrul Programului Operaţional Sectorial –Transport 2007-2013 (POS-T) până în anul 2015 și ulterior aprobat pentru fazare în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM).

Valoarea totală a proiectului în cadrul POS-T a fost de 432.775.217 lei, din care valoarea totală eligibilă a fost de 286.252.047 lei. Contribuția Comisiei Europene prin

Fondul de Coeziune – în proporție de 85% din valoarea eligibilă a proiectului – a fost de 243.314.240 lei.

În cadrul POIM, valoarea totală a proiectului a fost de 318.285.293,61 lei din care valoarea totală eligibilă a fost de 200.965.212 lei. Contribuția Comisiei Europene prin Fondul de Coeziune – în proporție de 85% – a fost de 170.820.430,20 lei.

Proiectul a început la data de 14.09.2012 și se va finaliza la data de 07.03.2023, dată ce cuprinde și perioada de garanție și notificare a defectelor.

Obiectivele specifice ce au fost atinse prin punerea în funcţiune a Magistralei 4 de metrou:

  • Facilitarea legăturii dintre sectorul 1 Bucureştii Noi, zona Parc Bazilescu– Străuleşti şi centrul oraşului, dar şi extinderea reţelei existente de metrou prin intermediul unei linii de transport cu metroul ce are o lungime construită de 1,89 km şi un număr de 2 staţii.
  • Îmbunătăţirea confortului călătorilor şi a eficacităţii traficului prin asigurarea unui sistem de transport ce eficientizează durata de deplasare pe coridorul deservit.

Prin atingerea acestor obiective specifice, proiectul contribuie implicit la realizarea următoarelor obiective generale:

  • Creşterea eficienţei transportului din punct de vedere al vitezei comerciale, prin economia de timp pe care o asigură noul transport subteran.
  • Reducerea poluării (gaze de eşapament, zgomot, vibraţii) prin degrevarea transportului de suprafaţă atât public, cât şi privat cu implicaţii importante asupra îmbunătăţirii calităţii vieţii din punct de vedere al condiţiilor de mediu.
  • Creşterea atractivităţii transportului cu metroul, comparativ cu transportul rutier, în consecinţă, reducerea numărului de accidente, reducerea degradării drumurilor, realizarea de economii de carburanţi şi întreţinere, reducerea timpului de deplasare etc.

 

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Sectorial Transport 2007-2013 și Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

 80 total views,  1 views today

Recommended For You

loading...